Zomaar een paar voorbeelden waar wij niet blij van worden:

Klik op

--Foto: vergroting

--: locatie

Welkom bij het Comité De Amsterdamse Grachten.

Aan die Amsterdamse Grachten

Heb ik heel mijn hart voor altijd verpand...

 

Wij zijn Amsterdammers en het grachtenschoon gaat ons ter harte. Het gaat ons om water waarin monumentale gevels zich kunnen spiegelen, water waarop gevaren wordt en water waarin mooie woonboten liggen. Wij willen geen keiharde muziek op het water, geen lelijke woondozen en geen rotzooi op de kade.


Wij volgen daartoe de gemeentelijke plannen, ondersteunen deze, sturen ze bij of maken bezwaar. Wij schrijven artikelen, ingezonden brieven, raadsadressen. Wij vinden dat de visie van walbewoners in het verleden te weinig naar voren kwam in vergelijking met de visie van de goed georganiseerde  woonbootbewoners. Daardoor is de situatie in de grachten uit de hand gelopen en zijn er nu veel te veel aaneengesloten rechthoekige bouwsels, soms ook nog slecht onderhouden, die het zicht op het water belemmeren.


Op deze site willen wij signaleren en informeren, zodat u en ook anderen makkelijker in actie kunnen komen, als de situatie dat vraagt. Bijvoorbeeld als een woonboot voor uw deur een verbouwings- of vervangingsvergunning aanvraagt. Maar ook over andere gemeentelijke plannen zoals al dan niet eenrichtingsverkeer op de Prinsengracht, aanleg van steigers etc.

 

Amsterdam vult mijn gedachten...

 

 

Ing. Ruut Spaargaren

Voorzitter

Els Willems-Lantinga

Secretaris

 

 

 

 

 

Design: Ing. Ruut Spaargaren.