Nog een paar voorbeelden waar wij niet blij van worden:

Klik op

--Foto: vergroting

--: locatie

Overzicht van agendapunten die betrekking hebben op de Amsterdamse grachten van Commisie- en Raadsvergaderingen.

Stadsdeel Centrum

Onderwerp: 11. Banierenroutes grote evenementen
Voorbereidende AB-vergadering
Datum: 16 september 2014
Agenda


Onderwerp: TER KENNISNEMING: Kennisgeving woonboten door Waternet
Besluitvormende AB-vergadering
Datum: 6 mei 2014

Documenten:
Raadsadresvan van het comité 'De Amsterdamse grachten'
Beantwoording


Onderwerp: 6. Nota Welstand op het water 2014
Raad / Comm.: Raad
Datum: 2014-02-18

Verslag (video)


Onderwerp: 4. Nota Welstand op het water 2014
Raad / Comm.: Comm. O.R.
Datum: 2014-02-04

Dit onderwerp is uitgesteld naar 2014-02-10


Onderwerp: 4. Vlaggen en banieren bij evenementen
Raad / Comm.: Raad
Datum: 2014-01-28

Verslag (video)


Onderwerp: 3. Vlaggen en banieren bij evenementen
Raad / Comm.: Comm.A.Z.
Datum: 2013-12-10

Verslag (video)


Onderwerp: 3. Hotelboten

Document: Logiesverblijven op het water: 3 opties

Onderwerp: 5. Historische boten-beleid

Document: Raadsvoorstel
Raad / Comm.: Comm. O.R.
Datum: 2013-11-03

Verslag (video)


Onderwerp: 3. Welstand te water en bootrichtlijnen

Raad / Comm.: Raad

Datum: 2013-07-02

Verslag (video)

Antwoorden


Onderwerp: 2. Presentatie Waternet over handhaving op de grachten

Onderwerp: 3. Presentatie "De Duurzame Grachten"

Onderwerp: 5. Antwoorden op raadsadressen over diverse op- en afstapvoorzieningen

Raad / Comm.: Comm. OR

Datum: 2013-06-11

Verslag (video)


Onderwerp: 3. Evaluatie Bootrichtlijnen 2008 en welstand op het water

Onderwerp: 4. Besluit op bezwaarschift over Basboot

Raad / Comm.: Comm. OR

Datum: 2013-05-07

Onze inspraak

Verslag (video)

Antwoord op vragen over agendapunt 3


Onderwerp: 4. Aanvullend beleid vlaggen en banieren in openbare ruimte

Raad / Comm.: Raad

Datum: 2013-04-23

Verslag (video)


Onderwerp: Bezwaar: Basboot (Prinsengracht 239-S)

Ter kennisneming 3

Raad / Comm.: Comm. OR
Datum: 2013-04-02

Verslad (video)


Onderwerp: 6. Aanvullend beleid vlaggen en banieren in openbare ruimte

Raad / Comm.: Comm. OR

Datum: 2013-04-02

Verslad (video)

zie ook: Vlaggen en banieren


Onderwerp: 2. Aangepaste raadsvoordracht uitgangspunten Eilandenboulevard 
Raad / Comm.: Comm. OR
Datum: 2012-11-06

Verslag (video)


Onderwerp: 2. Herinrichting Eilandenboulevard
Raad / Comm.: Comm. OR
Datum: 2012-10-02

Verslag (video)


Onderwerp: Pilot Cargo over de Grachten
Raad / Comm.: Comm. OR
Datum: 2012-09-04
Agenda punt 10

Documenten:

Brief DB

'Project proposal'

Projectvoorstel

Verslag (video)


Onderwerp: Eénrichtingsverkeer Prinsengracht
Raad / Comm.: Comm. OR
Datum: 2012-09-04
Agenda punt 9

Documenten:

Raadsbesluit

Rapport

Verslag (video)


Onderwerp: Het Bestemmingsplan water.

Raad / Comm.: Raad

Datum: 2012-06-26

Agenda punt 4

Documenten:

De Nota van wijzigingen

Aangepaste versie van Kaart 6

Aangepaste versie van de Toelichting

Verslag

VVAB: Bestemmingsplan Water helemaal uitgekleed


Onderwerp: Het Bestemmingsplan water.

Raad / Comm.: Comm. OR

Datum: 2012-05-31

Agenda punt 2

Onze reactie

Documenten:

Kaarten, toelichting, etc.

Verslag


Onderwerp: Kattenburgervaart

Raad / Comm.: Comm. OR

Datum: 2012-05-08

Agenda punt 2

Documenten:

Concept antwoord

Raadsadressen

Verslag (video)


Onderwerp: Rapport Overlast op het water

Raad / Comm.: Comm. OR

Datum: 2012-04-03

Agenda punt 4

Documenten:

Rapport

Bijlage

Verslag (video)


Centrale stad

Onderwerp: Pilot éénrichtingsverkeer Singelgracht - Prinsengracht.
Agenda: Tkn 5
Raad / Comm.: EZP
Datum: 2014-01-16


Onderwerp: Uitgifte exploitatievergunningen bedrijfsvaartuigen voor passagiersvervoer
Agenda: Tkn 4
Raad / Comm.: EZP
Datum: 2014-01-16


Onderwerp: Nota 'Varen in Amsterdam 2.0'
Agenda 18, 18a & 19

Raad / Comm.: Raad
Datum: 2013-10-02

Verslag (video)


Onderwerp: Nota 'Varen in Amsterdam 2.0'
Agenda 20 & 21

Raad / Comm.: EZP
Datum: 2013-09-26

Verslag (video)


Onderwerp: Nota Varen in Amsterdam

Agenda: 21 & 22

Raad / Comm.: EZP

Datum: 2103-06-06

Verslag (video)


Onderwerp: Passagiersvervoer te water

Agenda: 19

Raad / Comm.: EZP
Datum: 2013-03-07

Verslag (video)


Onderwerp: Stand van zaken: Verschoning van de Rondvaartvloot

Ter kennisname: 3

Raad / Comm.: VVL

Datum: 2013-03-07


Onderwerp: Beleidsontwikkeling van het passagiersvervoer te water

Agenda: 10
Raad / Comm.: Raad
Datum: 2013-02-13

Verslag (video)


Onderwerp: Beleidsontwikkeling passagiersvervoer te water 2013-2014

Agenda: 11

Onderwerp: Toepassing innovatiebepaling bij exploitatievergunningen passagiersvervoer te water

Agenda: 12

Onderwerp: Bestuurlijke consultatie Deltaprogramma, Amsterdam waterbestendig

Agenda: 17

Verslag (video)

Raad / Comm.: EZP
Datum: 2013-02-07


Onderwerp: Onderzoek marktordening passagiersvervoer te water

Agenda: 24

Onderwerp: Watervisie Amsterdam: fase 1

Verslag (video)

Agenda: 26

Onderwerp: Binnenhavengeld Pleziervaart 2012

Verslag (video)

Agenda: 27

Verslag (video)

Raad / Comm.: Raad
Datum: 2012-12-19


Onderwerp: Binnenhavengeld Pleziervaart 2012
Agenda: 20

Onderwerp: Onderzoek marktordening passagiersvervoer te water
Agenda: 21 Brief VVAB

Onderwerp: Stand van zaken verkeers-onderzoek en geluidsoverlast te water
Agenda: 23

Onderwerp: Watervisie Amsterdam: fase 1
Agenda: 24

Raad / Comm.: Comm. EZP
Datum: 2012-11-22

Verslag


Themabijeenkomst: Vergunningstelsel passagiervaart
Locatie: Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam
Datum: 30 october 2012, aanvang 20 uur
Documenten: Rapport, Reacties


Onderwerp: Subsidieverordening schone rondvaart

Raad / Comm.: Raad

Datum: 2012-07-11

Agenda punt 6

Documenten:

Voordracht

Bijlage 515A

Bijlage 515B

Voorstel aanvaard zonder inh. discussie


Onderwerp: Eénrichtingsverkeer op de Prinsengracht

Raad / Comm.: Raad

Datum: 2012-06-20

Agenda punt 16

Documenten: zie agenda

Onze mening

Drukte op de Prinsengracht 2004-2010

Verslag (video)


Onderwerp: Uitstoot rondvaart

Raad / Comm.: Comm. VVL

Datum: 2012-06-07

Agenda punt 15 & 16

Documenten: zie agenda

Verslag (video)


Onderwerp: Eénrichtingsverkeer op de Prinsengracht

Raad / Comm.: Comm. EZP

Datum: 2012-05-10

Agenda punt 22

Documenten: zie agenda

Onze mening

Drukte op de Prinsengracht 2004-2010

Versllag (video)


Onderwerp: Wijziging van de Verordening op het binnenwater 2010
Raad / Comm.: Raad
Datum: 2012-04-25

Agenda punt 12
Documenten: zie agenda

Verslag (video)


Onderwerp: Waterkansenkaart en programma Vlot en plezierig varen
Raad / Comm.: EZP
Datum: 2012-04-19

Agenda punt 15
Documenten:

Commissieflap

Waterkansenkaart

Binnenwateragenda 2012-2013

Verslag (video)


Onderwerp: Wijziging van de Verordening op het binnenwater 2010
Raad / Comm.: EZP
Datum: 2012-04-19
Agenda punt 16
Documenten: zie agenda

Verslag (video)Design: Ing. Ruut Spaargaren.