Een paar voorbeelden waar wij wél blij van worden:

Klik op

--Foto: vergroting

--: locatie

Inspraak bij het "Bestemmingsplan Water"

Het Bestemmingsplan Water schetst prachtige perspectieven voor de toekomstige ontwikkelingen op het water: meer ruimte, meer contact met het water en ruimer zicht op de prachtige gevels aan de wallekant.

Doelstellingen die ons uit het hart zijn gegerepen, maar te vrezen valt dat er met de voorgestelde maatregelen weing van terecht zal komen.

Er zijn nauwelijks gewenste alternatieve locaties voor woonboten te vinden, want overal bestaat de behoefte de relatie met het water te verbeteren. Er zal daarom meer ingezet moeten worden op vermindering van woonboten in plaats van verplaatsing, anders zijn gestelde doelen als: meer afstand tussen de boten onderling en meer afstand tot historische bruggen, niet te bereiken.

Door maatwerk te leveren, kan er ruimte vrij komen. Dit houdt in dat er per boot gekeken moet worden of er wel gewoond wordt of dat er andere, ongewenste, functies voorkomen.

Ik vind het bizar, dat er woonboten als hotelboot worden gebruikt. Woonboten zijn de afgelopen decennia enkele keren gelegaliseerd, juist omdat er op gewoond werd!

Nu ligt het plaatselijk wel erg vol. Het is onlogisch om dan 43 hotelboten te legaliseren terwijl we juist meer zicht op het water en meer zicht op de mooie gevels, willen krijgen. Hotels op de wal zijn er genoeg en er komen er nog veel meer. Hoe leuk het ook is om een nachtje op een boot door te brengen, het is géén watergebonden functie. Deze hotelboten kunnen op termijn worden opgekocht en vervolgens verwijderd. Daarmee komt heel veel ruimte vrij voor eventuele herschikking.

 

Het is bizar dat voorgesteld wordt om woonboten als hotelboot te gaan legaliseren

 

Er staan ook woonboten te koop, waarop nog wel gewoond wordt. Deze eigenaren/bewoners willen kennelijk weg. Dit vrijwillige(!) vertrek biedt de overheid op dát moment wel een mogelijkheid om ruimte te creëren, door juist dán te kopen. Vooral de lelijke arken zouden zo weg uit de binnenstad kunnen. Ruimte creëren is nodig om de doelstellingen van de Visie en dus van het Bestemmingsplan te bereiken. Opkopen door de overheid kan daartoe een goed middel zijn, het wordt immers ook op de Wallen ingezet! Geen geld is geen reden om niet voorzichtig te beginnen. Het hoeven er niet eens veel te zijn, als er een enkele ark weg is, is er meteen een vrije ruimte van 20 á 30 meter kade.

Aan de Noordermarkt liggen twee mooie woonschepen totaal niet in de weg. Ik maak er bezwaar tegen, dat juist deze mooie schepen weg zouden moeten voor een op- en afstapvoorziening, Als deze steiger dan toch onvermijdelijk is verwijder dan liever 1 of 2 arken. Bovendien zijn er al voldoende steigers in de buurt en zou ook de waterstoep hersteld kunnen worden.

E.W.

Tekstversie

Design: Ing. Ruut Spaargaren.