Nieuwe boten, zonder enige relatie met hun omgeving:

Klik op

--Foto: vergroting

--: locatie

Arken worden steeds groter

Op 31 mei 2012 vond er in de Zuiderkerk een vergadering plaats van de Commissie Openbare Ruimte van Stadsdeel Centrum. Het onderwerp was: 'Het bestemmingsplan Water'.

Bij die gelegenheid heeft de voorzitter van ons Comité er bij de leden van de Commissie op aangedrongen het plan in z'n huidig staat niet te aanvaarden omdat de doelstelling ervan onhaalbaar is.

Regelmatig kom ik bij het Voorlichtingsloket om de Kennisgevingen m.b.t. verbouwingen en vervangingen van woonboten door te nemen. Daar zou ik u veel over kunnen vertellen, maar dat zal ik niet doen. Wat ik u wél graag wil vertellen is wat ik daarbij nog nooit heb gezien en dat is..... een Vergunningsaanvraag voor de vervanging voor een nieuwe woonboot die kleiner is dan degene die er nu ligt.

Sterker nog de nieuw te plaatsen woonboten voldoen vaak tot op de millimeter nauwkeurig aan de maximaal toegelaten afmetingen: rechthoekige dozen, die ieder zicht belemmeren en in schil contrast staan met hun omgeving (zie onze website voor voorbeelden).

 

Maar dat levert qua ruimtelijke ordening wél een probleem op: als enerzijds het aantal woonboten in de Binnenstad gelijk moet blijven, maar anderzijds het bouwvolume in het water alsmaar toeneemt: waar zou dan de ruimte vandaan moeten komen om de doelstelling van dit Bestemmingsplan waar te maken?

 

Ik roep u dan ook op om dit Bestemmingsplan in zijn huidige vorm niet te aanvaarden.

 

Het plan belooft immers:

-meer zicht op het water vanaf de wal

-meer zicht op de gevels vanaf het water, enz.

 

En als uw antwoord is: verplaatsingen naar nieuwe locaties dan breng ik even bij u in herinnering uw ervaring met de Basboot. De financiële consequenties van die eventuele verplaatsing waren dermate drastisch dat ze - naar verluid - bij de eigenaar tot een faillissement zouden hebben geleid.

Helaas betekent dat ook dat er met de beste wil van de wereld geen eigenaar te vinden zal zijn die zonder financiële compensatie bereid zal zijn om zijn boot te verplaatsen naar een plekje buiten de Grachtengordel. Maar die financiële middelen ontbreken bij dit plan.

 

Mijn conclusie kan dan ook geen andere zijn dan dat dit plan zijn doelstelling bij de huidige regelgeving met geen mogelijkheid waar kan maken. Ik roep u dan ook op om dit Bestemmingsplan in zijn huidige vorm niet te aanvaarden zolang er geen enkel zicht is op het bereiken van zijn doelstelling.

R.S.

Tekstversie:

Design: Ing. Ruut Spaargaren.