Grote arken in smal vaarwater:

Klik op

--Foto: vergroting

--: locatie

Vlaggen en banieren op de Amsterdamse bruggen

Op 4 december 2012 heeft het dagelijks bestuur de conceptraadsvoordracht ‘Aanvullend beleid voor losstaande vlaggen en banieren in de openbare ruimte bij evenementen'vrijgegeven voor inspraak.

Concept beleid

Wij brachten de volgende schriftelijke inspraak in.

Gaarne maak ik namens het Comité ‘De Amsterdamse Grachten”gebruik van de mogelijkheid om schriftelijk in te spreken over het vlaggen- en banieren beleid.

De afgelopen zomer hebben wij geconstateerd, dat er veelvuldig en langdurig banieren geplaatst zijn op de bruggen in de grachtengordel. Dat gebeurde o.a. bij de Gay-parade, het Grachten-festival, het Dance-festival en er waren zelfs Iamsterdam banieren en vlaggen.

Het lijkt wel alsof de bezoekers niet meer weten waar ze zijn en waarom ze naar Amsterdam zijn gegaan.

Wij zijn van mening dat dit vlagvertoon juist géén promotie is van onze mooie binnenstad. De aanwijzing tot UNESCO erfgoed gebied schept bovendien de verplichting terughoudend te zijn met reclame-uitingen.

 

De aanwijzing tot UNESCO erfgoed gebied schept de verplichting terughoudend te zijn met reclame-uitingen.

 

Wij vieren 400 jaar Grachtengordel en juist die unieke grachtengordel is mooi zoals deze is. Zo moet deze dan ook getoond worden. Disney-achtige opleuking doet afbreuk aan de kwaliteit, de kwetsbare sfeer wordt erdoor verstoord.

De pleinen en straten kunnen meer hebben, maar juist de grachten en zeker de bruggen in de grachtengordel behoren verschoond te blijven van dit soort vlaggen-parades.

Tenslotte wijzen wij er op dat het stadsdeel, gezien de verschillende belangen, zeker fors controle moet uitoefenen op de handhaving door ACM.

Al met al maken wij bezwaar tegen de voorgestelde raadsvoordracht over “Aanvullend beleid voor losstaande vlaggen en banieren in de openbare ruimte bij evenementen.”

E.W.

Tekstversie

Design: Ing. Ruut Spaargaren.